Profiel

Na het schrijven van een proefschrift over het vervoer van gevaarlijke stoffen over spoor in relatie tot stedelijke ontwikkeling, ben ik als senior adviseur gaan werken bij Arcadis. Tegenwoordig werk ik bij Berenschot als managing consultant veiligheid.  Hier leid ik projecten rond verschillende veiligheidsaspecten zoals externe veiligheid, sociale veiligheid en integrale veiligheid en ben ik verantwoordelijk voor acquisitie, promotie en ontplooien van nieuwe markten. Recente projecten hebben betrekking op voetbal en veiligheid voor het Auditteam Voetbal en Veiligheid, een evaluatie van de robuustheid van het Basisnet Spoor en twee uitgebreide onderzoeken voor de NS met betrekking tot big data.

Een bloemlezing van andere projecten die ik in het verleden gedaan heb vindt u hieronder:

Externe veiligheid :
– Adviseur voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu rond het Basisnet Spoor
– Projectleider bij meerdere onderzoeken in onder andere Dordrecht, Breda en Tilburg, Uithoorn eva
– Onderzoek naar betere crisisbeheersing bij rioleringen bij ongevallen met gevaarlijke stoffen
– Geven van awareness trainingen bij een grote autofabrikant op meerdere Europese locaties
– Vergelijking en optimalisatie onderzoeken rond risicomodellen voor oa RIVM en Kijfhoek

Integrale veiligheid (IV):
– IV rapport bij Verkeerscentrale Noordwest Nederland
– Coaching rond IV bij de aanleg van een nieuwe keersluis in Heumen
– Schrijven van een integraal veiligheidsplan bij RWS Dienst Oost-Nederland voor prestatiecontracten
– IV bij de herontwikkeling van Station Driebergen-Zeist

Security:
– Onderzoek naar de beveiliging van een achttal sluiscomplexen rond het IJsselmeergebied
– Onderzoek naar de beveiliging van 20 cruisehavens en 4 cruiseschepen in Europa en het Caribisch gebied

Sociale veiligheid:
– Het herontwerpen van het stationsplein en de onderdoorgang van het station in Enschede
– Sociale veiligheid rond station Lelylaan in Amsterdam

Onderzoek en evaluatie:
– Onderzoek naar brandblusvoorzieningen op emplacementen
– Procesmanagement veiligheidscontracten HSL en Betuweroute
– Prognoses vervoer gevaarlijke stoffen weg, water en spoor
– Evaluatie preparatie op spoorincidenten

 

Voor meer informatie over deze of andere projecten, kunt u contact met mij opnemen via:
06-5536 4831 of v.vandervlies@berenschot.nl. Een overzicht van overige ervaringen vindt u op mijn Linkedin pagina.